Tining av vannrør

Foto: Medarbeider fra Norsk Gjenvinning med sugebil foran privathus

"Jeg visste ikke at kulden gikk så langt inn i huset og gjorde vannrørene frosne. En transformator ble redningen."

Frosne vannrør kan skape problemer og er ofte vanskelig å lokalisere.

Frosne vannrør med stopp av vanntilførsel kan forkomme både i ny og gammel bebyggelse, i fritidsboliger og utendørs. Årsaken er i alle tilfeller for dårlig isolering, ikke frostfri dybde eller feil på varmekabler og skader på konstruksjoner.

Det frosne området må kartlegges og det må iverksettes tiltak tilpasset type frostskade og vannrør (plast, kobber o.l.). Det er en rekke hensyn å ta når dette skal utbedres og det bør avsjekkes om utbedring dekkes av forsikring.

Frosne vannrør – riktig løsning en forutsetning for utbedring

Gjennom tjenestespekteret Norsk Gjenvinning har på kommunaltekniske tjenester, utføres også tining av frosne vannrør med utførelse tilpasset situasjonen. For vannrør i plast kan det benyttes varmtvann, steam og høytrykk, mens det for kobberrør kan benyttes strøm (kobber leder strøm) i tillegg til varmtvann og steam.

Oppdragene kan ta kort eller lang tid, og ofte bør arbeidet utføres i samarbeid med autorisert rørlegger. Også rensing av vannrør innvendig kan vi bistå med for å få opp opprinnelig vanntrykk (fjerning av groer etc.). Dette utføres ved å sende spesielle plugger gjennom vannrørene).

Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner