Viktig informasjon om hva du ikke kan kaste i container

Har du avfall av de nevnte typer under, ta kontakt med oss, og vi vil bistå med veiledning og tilpasning av løsning. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyr iht. gjeldende satser.

Eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller sortering kan bli belastet kunden.

Last ned utskriftsvennlig oversikt ›


Under er en oversikt over hvilke avfallstyper som ikke kan blandes med annet avfall.

Tilleggsrestriksjoner for Trondheim Ålesund, Østfold og Bergen: 
Jord, sand, stein, grus, hageavfall, isolasjon og dekk.


Ikke fyll containeren for full
Containeren må ikke lastes ut over sin høyde, bredde eller tillatte vekt. Masser (jord/stein/grus) kan kun kastes i liten 5m3 container.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

EE-avfall

15.04.2015

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Radioaktivt avfall

15.04.2015

Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Eksplosivt avfall

15.04.2015

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Smittefarlig avfall

15.04.2015

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Våtorganisk avfall

15.04.2015

Matavfall og frityrolje.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Gips

15.04.2015

Gipsplater og avfall som inneholder gips.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Flytende avfall

15.04.2015

Avløpsslam mv

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Farlig avfall

15.04.2015

Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, takpapp, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Dekk på felg

12.11.2015
Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Impregnert trevirke

08.10.2018
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner