Viktig informasjon om hva du ikke kan kaste i restavfall

Under finner du en oversikt over hva du ikke kan kaste i en container eller i en SmartSekk for restavfall.

Har du avfall av de nevnte typer, ta kontakt med oss, og vi vil bistå med veiledning og tilpasning av løsning. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyr iht. gjeldende satser. Eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller sortering kan bli belastet kunden.

Last ned utskriftsvennlig oversikt ›


Ikke fyll containeren eller SmartSekk for full

Containeren og Smartsekk må ikke lastes ut over sin høyde, bredde eller tillatte vekt. Masser (jord/stein/grus) kan kun kastes i liten 5m3 container.

Ikke kast avfall i sorte/fargede søppelsekker
Søppelsekker må være gjennomsiktig slik at visuell kontroll er mulig.

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

EE-avfall

15.04.2015

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Radioaktivt avfall

15.04.2015

Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Eksplosivt avfall

15.04.2015

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Smittefarlig avfall

15.04.2015

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodinfisert avfall

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Våtorganisk avfall

15.04.2015

Matavfall, frityrolje, dyrekadaver

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Farlig avfall

15.04.2015

Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, Gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, takpapp, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Flytende avfall

15.04.2015

Avløpsslam mv

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Gips

15.04.2015

Gipsplater og avfall som inneholder gips

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Dekk, med og uten felg

12.11.2015
Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Impregnert trevirke

08.10.2018
Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Masser

12.12.2018

Betong, jord, sand, stein, grus, takstein

Symboler til hva du ikke kan kaste i container

Isolasjon

15.04.2015
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner