Favicon files not found

Blybatterier

Bilder kap1-8

Blybatterier blir hovedsakelig brukt som startbatteri for kjøretøy. Disse batteriene gjenkjennes ved at de er svært tunge og at de vanligvis er merket med "Pb". Det blir stadig vanligere med litiumbatterier istedenfor blybatterier som startbatteri i kjøretøy. Sjekk derfor merkingen godt.

Det er utrolig viktig og ikke blande inn andre batterityper (f.eks litium-ion batterier) på pallene med blybatterier da friksjon vil kunne utløse brann og fare for eksplosjon.

  • NS-kode: 7092
  • EAL-kode: 160601
  • UN-nr: 2800/2794

Skal inneholde:

  • Blybatteri

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer industribatteri
  • Oppladbare litium batterier
  • Engangs litium batterier
  • Eller andre type batterier

Innsamling:

Stable maks tre i høyden på pall med isolerende pallemellomlegg, for eksempel papplate eller isoporplate. Avslutningsvis pakkes pallene helst med plast, eventuelt pallekarmer slik at de kan transporteres på sikker måte.

Skadde blybatterier må tettes før de pakkes på pall for å unngå lekkasje av batterisyre. Hvis det ikke er mulig å tette lekkasjen kan blybatteriene plasseres i separate orange UN-godkjente labkasser. 

Behandling:

Batteriene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for sortering iht. kravene i avfallsforskriften kap. 1. Der sorteres batteriene etter type og innhold av tungmetaller, før de sendes videre til behandling, gjenvinning og/eller destruksjon

Gjenvinning:

Blybatterier kvernes og batterisyren dreneres av. Blyet blir raffinert og smeltet om. Plasten resirkuleres. Syren blir renset og brukes igjen som for eksempel ny batterisyre.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon. 

Henvisninger til regelverk:

  • Avfallsforskriften kap 11
  • ADR regelverket
SAP:
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: slacar
Versjonsdato: 12.06.2023
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner