Favicon files not found

Isocyanater

spray gun with paint for painting a car

Isocyanater blir frigitt når polyuretan blir varmet opp. Dette kan skade luftveiene og forårsake astma. Det blir blant annet dannet isocyanater når materialer som inneholder polyuretan, blir arbeidet med eller varmet opp, for eksempel når en sveiser, varmherder eller lodder. Isocyanater ble tidligere brukt i:

 • lakk, maling og overflatebehandling
 • bilinteriør
 • isolasjon og fyllstoff rundt dører og vinduer
 • isolasjon på kabler/ledninger
 • elektroniske kretskort
 • tekstilbelegg på regntøy og skosåler
 • flytemiddel i båter
 • lim og fugemasser

Polyuretan finnes ofte i bransjer som blant annet bygg og anlegg, mekanisk industri, bilverksteder, støperi og i elektronisk industri. Som nevnt over må polyuretan bli varmet opp for at isocyanatene skal bli frigjort i luften.

SAP: 71210033-71210035 Isocyanater

Skal inneholde:

 • Isocyanater

Skal ikke inneholde:

 • Herdere
 • Polymeriserende stoffer

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Energigjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Eksponering for isocyanater kan gi flere symptomer. Vanligst er pusteproblemer, for eksempel tett eller rennende nese, snue, irritasjonshoste eller neseblod. En kan også få hodepine eller kjenne seg tung i hodet. En kan få nedsett lungefunksjon, noe som blant annet gjør at det blir tyngre å puste når en anstrenger seg. I verste fall kan en få astma. Isocyanater kan også forårsake kontaktallergi, for eksempel eksem.

SAP: 7121
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner