Favicon files not found

Isolerglassvinduer produsert etter 1990

3D rendering of a selection of windows of different types and styles

Vinduer og isolerglass produsert etter 1990 kan inneholde ftalater i fugelimet. Glass og fasadeforeningen har i samarbeid med Miljødirektoratet laget en veileder som sier at slike vinduer og isolerglass kan leveres som ikke-farlig avfall, dersom de er hele. Norsk Gjenvinning har i sitt prøveprosjekt analysert et stort antall vinduer. Prøver ble tatt av fugelim, vinduslister og hele vinduer som en enhet. Resultatene av ftalater viser funn under grensen for farlig avfall. Vi følger derfor glass og fasadeforeningens veileder.

For å kunne levere vinduer som ikke-farlig avfall må produksjonsåret sjekkes, dette står trykket inn i avstandslisten mellom glassene.

Skal inneholde:

  • Hele vinduer og isolerglassruter produsert fra og med 1990

Skal ikke inneholde:

  • Alle typer vinduer som er kategorisert som farlig avfall
  • Knuste vinduer, karm, eller andre komponenter

Innsamling:

Innsamling på stativ eller pall. Pall/stativ må merkes: prod. etter 1990 – ikke FA. Egnede merkelapper kan bestilles av oss.

Vinduer og isolerglass produsert fra og med 1991 er ikke deklarasjonspliktig, men transportdokument må følge avfallet.

Behandling:

Blir håndtert i eget behandlingsanlegg på Øra Miljøpark med særskilt tillatelse til dette.

Gjenvinning:

Rutene blir visuelt kontrollert, glass og ramme skilles. Det rene glasset materialgjenvinnes til isolasjonsmateriale i samarbeidet vi har med GLAVA. Rammen håndteres som avfall til energigjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering, deklarering og destruksjon.

Knuste vinduer og ruter uten karm med rester av fugelim håndteres som farlig avfall. Med mindre det kan dokumenteres at det ikke er farlig avfall.

Henvisninger til regelverk:

Omfattet av returordning regulert i Avfallsforskriften kap. 14.

Veileder glass og fasadeforeningen – Håndtering av vinduer og isolerglass som skal gjenvinnes (2016) 2023.06.15-Veileder-Avfallshandtering-av-bygningsglass.pdf (glassportal.no)

SAP:
Nr.
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 18.09.2023
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner