Favicon files not found

Lightere

Five colorful lighters isolated

Lightere inneholder brennbar gass og skal leveres inn mottak som har tillatelse til å ta imot farlig avfall.

  • NS-kode: 7261
  • EAL-kode: 160504
  • UN-nr: 1057
  • Transportklassifisering: 2.1

 

Skal inneholde:

  • Lightere

Skal ikke inneholde:

  • Spraybokser eller andre typer gassflasker
  • Dersom du har spesialgasser, industrigasser eller ukurante gassflasker ta kontakt med vår farlig avfallsavdeling før levering

Innsamling:

Emballeres i 60L plast med klemring som er pigget for å hindre trykk. Fyll opp med vermiculitt første 5cm og legg avfallet lagvis med 5cm mellomrom. Etterfyll hvert lag med vermiculitt og avslutt med 5 cm topplag - dette for å hindre at tennerne aktiveres.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved anlegg som har tillatelse til dette

Gjenvinning:

Beholderen og gassen destrueres gjennom energigjenvinning

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon. 

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap 11

SAP:
Nr.
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 22.06.2023
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner