Favicon files not found

Olje- og fettavfall, smørefett

Bilder kap1-8

Olje- og fettavfall er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

NS-kode: 7021
Forslag til EAL-kode: 120112
Forslag UN-nr: 1325
Transportklassifisering: 4.1

Skal inneholde:

  • Smørefett
  • Grease
  • Fettpatroner
  • Voks

Skal ikke inneholde:

  • Spillolje
  • Oljeholdige filler
  • Malingsprodukter
  • Oljefilter
  • Eller annet avfall

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Smørefett går til energigjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

ADR-regelverket.

SAP: 7021-serien
Nr. VK-21
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 10.01.2024
Versjonsnummer: 09
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner