Oljeforurenset masse

Bilder kap1-8

Oljeholdig masse. Oljeforurenset masse er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11.

SAP: 702200 Slam fra oljeutskiller
SAP: 702201 Oljeholdige filler
SAP: 702203 Hydraulikkslanger
SAP: 70220031 Oljeforurenset masse, fast, bulk
SAP: 70220032 Oljeforurenset masse, fast, container
SAP: 70220033 Oljeforurenset masse, fast, IBC
SAP: 70220034 Oljeforurenset masse, fast, fat
SAP: 70220035 Oljeforurenset masse, fast, småkolli
SAP: 70220331 Millespon, bulk
SAP: 70220334 Millespon, fat

Skal inneholde:

 • Oljeforurenset masse
 • Slam fra oljeutskiller
 • Oljeholdige filler
 • Innsatsfiltre

Skal ikke inneholde:

 • Spillolje
 • Olje- og fettavfall
 • Vann fra oljeutskiller
 • Drivstoff og fyringsolje
 • Oljefilter m/metall
 • Oljeemulsjon, sloppvann
 • Bremse- og frostvæske
 • Boreslam og borekaks

Innsamling:

Alle typer kolli på ADR-godkjente kjøretøy. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Avfallet sorteres etter avfallstype og sendes videre til sluttdisponering ved forbrenning eller deponering.

Gjenvinning:

Brennbart avfall forbrennes og energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13. ADR-regelverket.

SAP: Se tabell
Nr. VK-22
Laget av: sørkai
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.01.2017
Versjonsnummer: 09
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner