Favicon files not found

Oljeforurenset masse

Bilder kap1-8

Oljeholdig masse. Oljeforurenset masse er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11.

 

S 7022:
Slam fra oljeutskiller 
Oljeholdige filler
Hydraulikkslager
Oljeforurenset masse, fast, bulk
Oljeforurenset masse, fast, container 

Oljeforurenset masse, fast, IBS 

Oljeforurenset masse, fast, fat

Oljeforurenset masse, fast, småkolli

Millespon, bulk

Millespon, fat

 

Skal inneholde:

 • Oljeforurenset masse som tomme oljekanner
 • Oljeholdige slanger < 1 meter
 • Oljeholdige absorbenter, oljeholdige filler og vernetøy som er forurenset av olje
 • Innsatsfiltre

Skal ikke inneholde:

 • Spillolje
 • Olje- og fettavfall
 • Vann fra oljeutskiller
 • Drivstoff og fyringsolje
 • Oljefilter m/metall
 • Oljeemulsjon, sloppvann
 • Bremse- og frostvæske
 • Boreslam og borekaks

Innsamling:

Alle typer kolli på ADR-godkjente kjøretøy. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Avfallet sorteres etter avfallstype og sendes videre til sluttdisponering ved forbrenning eller deponering.

Gjenvinning:

Brennbart avfall forbrennes og energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, vil dette medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13. ADR-regelverket.

SAP: Se tabell
Nr. VK-22
Laget av: slacar
Godkjent av: hedren
Versjonsdato: 25.05.2023
Versjonsnummer: 10
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner