Favicon files not found

Oljeholdig innsats- og industrifilter

Close up hands of unrecognizable mechanic doing car service and maintenance. Oil and fuel filter changing.

Innsats- og industrifiltre er laget av papp/papir og/eller metall, og filtrene er belagt med olje. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

SAP: 70220633 Oljeholdig innsats- og industrifilter

Skal inneholde:

  • Oljeholdige innsatsfiltre, med og uten metall
  • Oljeholdige industrifiltre, med og uten metall

Skal ikke inneholde:

  • Oljefiltre med lukket metallkappe
  • Drivstoffiltre, med og uten metall

Innsamling:

Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Innsats-/industrifiltre kvernes slik at metaller, filterpapir og olje kan separeres. 

Filtermasse og olje (som ikke blir regenerert til ny olje) forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall.

Gjenvinning:

Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom ulike filtre er blandet, vil dette kreve omemballering og påløpte kostnader for sorteringsarbeidet, samt kostnader for emballasjen som kreves.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

SAP: 70220633
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.02.2022
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner