Favicon files not found

Organisk avfall u/halogen

Roofer preparing part of bitumen roofing felt roll for melting by gas heater torch flame

Organisk avfall uten halogen; organisk forbindelser.

Eksempler på organisk avfall uten halogener er PAH-forbindelser; pipestein med PAH, takpapp/tjærepapp med PAH

SAP: 71520031-71520034 Organisk avfall u/halogen fast
SAP: 71520011-71520014 Organisk avfall u/halogen væske
SAP: 71520332 Tjærepapp PAH
SAP: 71522031-71520025 Pipestein med PAH fast

Skal inneholde:

  • Organisk avfall uten halogen

Skal ikke inneholde:

  • Organisk avfall med halogen

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Energigjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

PAH og andre organiske forbindelser er giftige og kreftfremkallende.

SAP: 7152-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 06.09.2017
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner