Favicon files not found

Bilruter

Bilder kap1-8

Ruteglass fra utrangerte biler.

Skal inneholde:

  • Ødelagte front-, eller bakruter  og sideruter

Skal ikke inneholde:

  • Lykter
  • Plast
  • Gummi
  • Metaller
  • Andre avfallstyper
  • Andre typer glass

Innsamling:

Bur for bilglassruter. Bur blir samlet på flatvogner eller kassevogner. Containere blir transportert på liftbiler.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt for etterfølgende finsortering.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 134101
Nr. VK-28
Laget av: andron
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner