Favicon files not found

Vindusglass

Shutterstockbilder

Vindusglass fra hus og bygninger.

Skal inneholde:

Vindusglass 

Skal ikke inneholde:

 • Blyglass
 • PCB-holdige isolerglassruter
 • Krystall
 • Keramikk
 • Porselen
 • Ildfast glass
 • Glass fra farmasøytisk og kjemisk industri
 • Plast
 • Grus
 • Stein
 • Jord
 • Batterier
 • Andre avfallstyper

Innsamling:

Vindusglass hentes normalt i 10 m3 åpne liftcontainere. Glass fraktes direkte til sluttmottak, eller via omlasting til behandlingsanlegg. Glass fraktes enten direkte eller via omlasting til behandlingsanlegg.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt for etterfølgende finsortering.

Gjenvinning:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

Henvisninger til regelverk:

I isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og importerte ruter frem til 1980, kan det være benyttet PCB-holdig forseglingslim. Disse vinduene er derfor omfattet av egen returordning (www.ruteretur.no).

SAP: 133101
Nr. VK-30
Laget av: andron
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner