Favicon files not found

Aluminium gammel vals

Bilder kap 9 metall

Aluminium med forurensning som maling, lakk, folie og eventuelt maks 2% jern.

Skal inneholde:

  • Gammel valset aluminium

Skal ikke inneholde:

  • Mer enn 2 % jern i vektprosent
  • Andre metaller som Cu, Pb, Zn eller messing, rustfritt og syrefast

Innsamling:

Hentes inn med containere på krok- eller liftbil.

Behandling:

Presses eller klippes.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinning.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Aluminium med mer enn 2 % forurensning, nedklassifiseres til Aluminium Raff. Bruk kode 145207.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145131
Nr. VK-42
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner