Favicon files not found

Aluminium kabel

Bilder kap 9 metall

Kabel i ulike dimensjoner.

Skal inneholde:

  • Aluminiumskabel uten Cu skjerm eller Fe

Skal ikke inneholde:

  • Cu eller Fe
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Rivingsarbeide, produksjonsoverskudd og feil. Hentes inn med containere på krok og liftbil.

Behandling:

Granuleres.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenbruk.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 144854
Nr. VK-43
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner