Sakse-/skjærejern

Bilder kap 9 metall

Jern over 3 mm. Jernet klassifiseres etter renheten i overflaten, blankt/ubehandlet eller matt behandlet (materiale med ”priming” går som blankt). Dette er gjerne jern/stål som er over målene 150x50x50 cm.

Skal inneholde:

  • Jern som skal bearbeides i saks, eller som må skjæres

Skal ikke inneholde:

  • Urenheter som restavfall og andre metaller.

Innsamling:

Fra rivnings- og restaureringsprosjekter.
Hentes inn med containere på krok- eller liftbil.

Behandling:

Klippes eller skjæres.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinnes.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

SAP: 145234, 145232
Nr. VK-60
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner