Favicon files not found

Sams aluminium profil

Bilder kap 9 metall

Kapp fra produksjon, lakkert med evt. kuldesperre (plast/skum).

Skal inneholde:

  • Sams aluminiumsprofiler med lakk/skum/maling/gummi.

Skal ikke inneholde:

  • Andre metaller, maks 2 % fritt Fe
  • Avfall eller andre forurensninger

Innsamling:

Fra div. håndverkere.

Behandling:

Klippes og presses.

Gjenvinning:

Smeltes om til nye produkter, materialgjenbruk og som legering.

Avvik:

Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. sorteringsgebyr.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 145129
Nr. VK-61
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner