Favicon files not found

Tynnjern

Bilder kap 9 metall

Tynnjern deles grovt inn i typene nytt og gammelt. Felles er at det er krav til maksimum platetykkelse på 3 mm. Tynnjern nytt skal være ubehandlet (fritt for belegg, maling etc).

Skal inneholde:

  • Jern som ikke er tykkere enn 3 mm

Skal ikke inneholde:

  • Noen som helst form for forurensinger som plast, isolasjon eller andre metaller eller avfall

Innsamling:

Tynnjern, nytt hentes normalt som avkapp fra industri som lager produkter av tynnjern. Beskaffenheten er vanligvis blankt plateklipp eller rest fra utstansing. Tynnjern, gammelt er brukt og overflatebehandlet tynnjen som normalt sorteres ut som komplekst jern. For eksempel kan dette være karosserideler. Hentes vanlivis inn i containere for lift- eller krokbil på 10-40 m3 åpen type.

Behandling:

Blir enten presset i baller, klippet eller levert løst.

Gjenvinning:

Blir enten presset i baller, klippet eller levert løst.

Avvik:

Ved forurensing nedklassifiseres kvaliteten.

Farlig avfall skal ikke forekomme i denne klassifiseringen (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier, gassflasker etc.).

SAP: 144701-5
Nr. VK-65
Laget av: gadjoh
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.11.2021
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner