Blandet kontorpapir

Illustrasjonsfoto: papir til resirkulering

Innsamling fra kontorer. Innblanding av papp og kartong kan være max 25 %.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Blandet papir
  • Blandet papp

Skal ikke inneholde:

  • Plast
  • Jern
  • Metall
  • Glass
  • Tekstiler
  • Treverk
  • Annet avfall

 

Innsamling:

Hentes i bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir eller tørkepapir. Papp og kartong til kartong.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 125102
Nr. VK-67
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner