Bølgepapp

Bilder kap 10 papir

Dette kommer fra butikker og skal inneholde minimum 95 % bølgepapp.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Minimum 95 % bølgepapp
    • - resterende skal være kartong

Skal ikke inneholde:

  • Våtsterkt papir
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i baller, bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 122110
Nr. VK-71
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner