Cellulose

Bilder kap 10 papir

Restprodukt fra produksjon av cellulose, fritt for trykk og rent levert fra kunde.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Cellulose -løst eller i rull, uten innblanding av annet papir

Skal ikke inneholde:

  • Bølgepapp
  • Kartong
  • Brunt papir
  • Telefonbøker
  • Aviser
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert og presses i baller. Cellulose på rull blir solgt som rull.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og inngår i produksjon av en rekke papirkvaliteter.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 125107
Nr. VK-73
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner