Greaseproof

Bilder kap 10 papir

Rent utsortert spill fra produksjon av greaseproof.

Fuktinnhold max 12 %.

Skal inneholde:

  • Greaseproof

Skal ikke inneholde:

  • Papp
  • Kartong
  • Aviser
  • Ukeblader
  • Telefonbøker
  • Aviser
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter presser i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt papir. Dette er et våt-sterkt papir, som ikke skal blandes med noe annet papir. Ved små mengder vil det være vanskelig å gjenvinne denne kvaliteten.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 129910
Nr. VK-78
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner