Rotasjon, restruller

Foto: Papirruller er samlet inn for resirkulering hos Norsk Gjenvinning

Dette er produksjonsspill fra trykkeriene. Inneholder restruller med papir og hylse.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Restruller med avispapir eller magasinpapir på hylser

Skal ikke inneholde:

  • Papir med trykk
  • Plast
  • Jern
  • Metall
  • Glass
  • Tekstiler
  • Treverk
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres først visuelt før vi skjærer av papiret og presser papir og hylser hver for seg.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt avispapir og emballasjeprodukter for mat.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 129902
Nr. VK-87
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner