Sortert og makulert kontorpapir

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Innsamling av konfidensielt papir.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

 • Kontorpapir
 • Trefritt papir
 • Maksimum 40 % treholdig papir

Skal ikke inneholde:

 • Bølgepapp
 • Kartong
 • Brunt papir
 • Telefonbøker
 • Aviser
 • Plast
 • Jern
 • Metall
 • Glass
 • Tekstiler
 • Treverk
 • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur, beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir eller tørkepapir.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 126101
Nr. VK-91
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner