Favicon files not found

Emballasje PET

Bilder kap 11-13

Emballasjeplast i PET.

Skal inneholde:

 • Ren PET-emballasje, iht. Grønt Punkts definisjoner. Emballasjen skal være tom og tørr.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn PET
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Container, liftbil, komprimatorbil og på pall.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet, vasket og ev. granulert før det går til produksjon av nye produkter.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn oppgitt plastemballasje vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som blandet plastemballasje, blandet plast eller restavfall

SAP: 172270
Nr. VK-108
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner