Favicon files not found

Farget folie

Bilder kap 11-13

Plastfolie, herunder transport- og produktemballasje.

Skal inneholde:

 • Ren og farget LDPE, merkekode 04, folie fra sekker, krympefolie, byggfolie, strekkfilm eller lignende.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn LDPE
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Løst i blå transparente sekker, i komprimator, krokkasse, container eller pressede baller.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Kvernes, vaskes og regranuleres. Regranulat av LDPE benyttes til produksjon av produkter som sekker, poser, plastfilm og bygningsprodukter.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn LDPE, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som blandet plastemballasje, blandet plast eller restavfall.

SAP: 171103
Nr. VK-98
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 09
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner