Farget folie

Bilder kap 11-13

Merkekode 04 PELD Plastfolie alle farger.

Skal inneholde:

  • Ren og farget LDPE folie fra sekker, krympefolie, byggfolie, strekkfilm eller lignende.

Skal ikke inneholde:

  • Andre plasttyper og materialer
  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater.

Innsamling:

Løst i sekker, komprimator, krokkasser eller mindre pressede baller.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Smeltes om til granulat og benyttes i ny produksjon av sekker, poser og plastfilm.

Avvik:

Dersom leveransen inneholder andre plastavfallstyper, blir lasset klassifisert som restavfall.

SAP: 171103
Nr. VK-98
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner