Klar plastfolie

Bilder kap 11-13

Merkekode 04 PELD Plastfolie.

Skal inneholde:

  • Ren og klar LDPE folie fra sekker, krympefolie, byggfolie, strekkfilm eller lignende

Skal ikke inneholde:

  • Farget folie
  • Andre plasttyper og materialer
  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Løst i sekker, komprimator, krokkasser eller mindre pressede baller.

Behandling:

Varene kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Smeltes om til granulat og benyttes i ny produksjon av sekker, poser og plastfilm.

Avvik:

Ved innblanding av farget folie nedgraderes leveransen til farget folie. Ved innblanding av andre plastavfallstyper klassifiseres lasset som restavfall.

SAP: 171101
Nr. VK-97
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner