Favicon files not found

Klar plastfolie

Bilder kap 11-13

Plastfolie, herunder transport- og produktemballasje.

Skal inneholde:

 • Transparent LDPE, merkekode 04
 • Folie fra sekker
 • Krympefolie
 • Byggfolie
 • Strekkfilm eller lignende

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn transparent LDPE
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Løst i klare transparente sekker, i komprimator, krokkasse, container eller pressede baller.

Behandling:

Varene kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Kvernes, vaskes og regranuleres. Regranulat av LDPE benyttes til produksjon av produkter som sekker, poser, plastfilm og bygningsprodukter.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn transparent LDPE vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert til farget folie, blandet plastemballasje, blandet plast eller restavfall.

SAP: 171101
Nr. VK-97
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 10
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner