Landbruksfolie

Bilder kap 11-13

Merkekode 04 PELLD. Rundballeplast.

Skal inneholde:

  • Hvit eller lys farget landbruksfolie fra rundballer.

Skal ikke inneholde:

  • Større forurensing av jord, stein eller plantemateriale
  • Andre plasttyper og materialer som for eksempel tauverk
  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater.

Innsamling:

Løst i sekker, komprimator, krokkasser eller mindre pressede baller.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning:

Smeltes om til granulat og benyttes i ny produksjon av sekker, poser og plastfilm.

Avvik:

Dersom lasset er blandet med andre plastavfallstyper eller er forurenset med jord og andre plantematerialer vil lasset bli nedklassifisert til restavfall.

SAP: 171111
Nr. VK-99
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner