Favicon files not found

Landbruksfolie

Bilder kap 11-13

Plastfolie, landbruksfolie/rundballefolie. Merkekode 04 PELD.

Skal inneholde:

 • Hvit eller farget landbruksfolie fra rundballer. Anlegg kan kreve at folien er presortert i hhv. hvit og øvrig farget folie for å tilfredsstille vederlagsfritt mottak.

Skal ikke inneholde:

 • Større forurensing av jord, stein eller plantemateriale.
 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn rundballefolie
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Løst i sekker, komprimator, krokkasser eller mindre pressede baller.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Kvernes, vaskes og regranuleres. Regranulat av LDPE benyttes til produksjon av produkter som sekker, poser, plastfilm og bygningsprodukter.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn rundballefolie (LLDPE) vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som restavfall.

SAP: 171111
Nr. VK-99
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner