PET - Flasker farget

Plast

Materialkode 01, PET flasker fra tapperi eller bryggeri.

Skal inneholde:

  • PET flasker

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

I krokkasser og container.

Behandling:

Varene kontrolleres visuelt, før den presses og leveres til gjenvinning.

Gjenvinning:

PET-flasker kvernes og vaskes før det går til nye produkter av PET, for eksempel fleece klær.

Avvik:

Inneholder lasset andre plastavfallstyper, vil lasset bli klassifisert som restavfall.

SAP: 172210
Nr. VK-105
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2915
Versjonsnummer: 02
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner