Favicon files not found

PET - flasker farget

Plast

Materialkode 01, PET-flasker fra tapperi eller bryggeri.

Skal inneholde:

 • PET-flasker og preforms fra tapperi eller bryggeri.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn transparent PET-A
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

I krokkasser og container.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet, vasket og granulert før det går til produksjon av nye produkter som drikkeflasker, transportemballasje og tekstil.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn transparent PET-A, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert til blandet plastemballasje, blandet plast eller restavfall.

SAP: 172210
Nr. VK-105
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner