Favicon files not found

Plastemballasje

Plast

Skal inneholde:

 • Myk- og hardplastemballasje som f.eks. flasker, kanner, begre, poser, beholdere og folie.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Plastprodukter
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong

Innsamling:

Løst i sekker, beholdere eller pressede bunter.

Når det leveres i løse sekker, skal disse være transparente lilla og merket med plastemballasje.

Behandling:

Etter visuell mottakskontroll, blir materialet presset før det sendes til sortering og gjenvinning.

Gjenvinning:

Gods separeres gjennom manuell/maskinell sortering. Utsorterte og gjenvinnbare artikler og materialer vil bli resirkulert til flakes og regranulat.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn plastemballasje, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert til blandet plast eller restavfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften § 10.

SAP: 171194
Nr.
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner