Favicon files not found

Plastrør - ikke fleksible

Egne bilder 2019 - d.d.

Plastrør som ikke er fleksible/bøyelige. Plastrørene skal være laget av PE (HD), PP eller PVC (dette vil gjelde for majoriteten av ikke fleksible plastrør).

Skal inneholde:

 • Plastrør som ikke er fleksible/bøyelige. Plastrørene skal være laget av PE (HD), PP eller PVC (dette vil gjelde for majoriteten av ikke fleksible plastrør).

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
 • Organisk avfall
 • Restavfall
 • Farlig avfall
 • Metaller
 • Trevirke
 • Papp, papir og kartong
 • Andre plastprodukter eller plastemballasje:
  • Isolerte rør
  • Kryssbunnede rør
  • Rør med limt kappe

Innsamling:

Løst i containere. Bitene skal være større enn 15 cm for å sikre mulighet for videre sortering.

Behandling:

Varene kontrolleres visuelt og grovsorteres på mottak.

Gjenvinning:

Plasten separeres gjennom manuell og maskinell sortering. Utsorterte og gjenvinnbare artikler og materialer vil bli resirkulert som flakes eller regranulat.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn plastrør vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som restavfall.

SAP: 172264, varegruppe 1722
Nr. 1
Laget av: hvaeir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 06.09.2023
Versjonsnummer: 1-1
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner