Presset EPS (Isopor) ikke emballasje

Bilder kap 11-13

Ekspandert PS.

Skal inneholde:

  • EPS plast som ikke er emballasje

Skal ikke inneholde:

  • Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner 
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling:

Container, flatvogn, ferdig presset hos kunde.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, for så å bli levert til gjenvinning.

Gjenvinning:

Produktet granuleres for så å bli brukt til produksjon av nye EPS-produkter.

Avvik:

Dersom lasset inneholder andre plastavfallstyper vil det bli nedklassifisert til restavfall.

SAP: 173201
Nr. VK-111
Laget av: adoare
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner