Favicon files not found

Produksjonsspill - PP

Bilder kap 11-13

Plastartikler i PP.

Skal inneholde:

 • Plastprodukter som industrielle komponenter, smelteklumper fra plastproduksjon, hagemøbler, rør, leker med mer. Leveranser kan kreve dokumentasjon som bilder og/eller produkt/sikkerhetsdatablad.

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plast enn PP
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastemballasje

Innsamling:

Container, liftbil, komprimatorbil og på pall.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir sortert, kvernet, vasket og ev. regranulert. Regranulat går til produksjon av nye produkter.

Avvik:

Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn oppgitt plastkvalitet, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som blandet plast eller restavfall.

SAP: 172259
Nr. VK-106
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 03
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner