Favicon files not found

Solfangerfolie/fiberduk/plansilofilm

Bilder kap 11-13

Solfangerfolie og fiberduk fra landbruket.

Skal inneholde:

 • Fiberduk, solfangerfolie og plansilofilm som separate, kildesorterte fraksjoner.

Skal ikke inneholde:

 • Større forurensing av jord, stein eller plantemateriale.
 • Annet avfall herunder, men ikke begrenset til:
  • Annen plastemballasje enn transparent LDPE
  • Organisk avfall
  • Restavfall
  • Farlig avfall
  • Metaller
  • Trevirke
  • Papp, papir og kartong
  • Plastprodukter

Innsamling:

Løst i sekker, komprimator, krokkasser eller mindre pressede baller.

Behandling:

Varen kontrolleres visuelt, før den presses og sendes til gjenvinning.

Gjenvinning:

Blir kvernet, vasket og granulert. De respektive materialene går tilbake til produksjon av nye produkter.

Avvik:

 • Dersom godset inneholder gjennomgående eller delvis andre avfallstyper enn spesifisert, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som restavfall.
 • Dersom godset inneholder enhver kombinasjon av de tre komponenter, vil lasset, eller deler av det, bli omklassifisert som restavfall.
SAP: 171112
Nr. VK-100
Laget av: miktom
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 26.02.2023
Versjonsnummer: 04
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner