Håndtering av farlig avfall

OM TJENESTEN:

NG har drevet med farlig avfall siden 1983. Den gang hadde vi én ADR suge- og spylebil. I dag er en moderne “flåte” med bulk og stykkgodsbiler tilgjengelig for å  dekke oppdrag i Norge. I enkelte områder utføres oppdragene i samarbeid med andre faste aktører i markedet.

Gjennom meget solid kompetanse og totalt sporbare sluttdisponeringsløsninger, kan vi tilby totalløsninger innenfor farlig avfall. Disse kan tilpasses all type industri og næringsvirksomhet. NG har tillatelse for innsamling og lagring av stort sett alle typer farlig avfall. 

Vår aktivitet innenfor farlig avfall kan kort beskrives som følgende:

 • Rengjøring av alle type tanker og beholdere
 • Innsamling av farlig avfall i bulk og stykkgods (eksempler er miljøstasjoner)
 • Tømming, rengjøring og tilstandskontroll av oljeutskillere og nedgravde tanker
 • Sanering av private fyringsoljetanker
 • Avfallsmekling og nedstrømsløsninger
 • Utstedelse av arbeidssertifikat ved rengjøring av tanker
 • Beredskap og utstyr ved akutt forurensning
 • Raportering (også nettbasert)
 • Rådgivningstjeneste gjennom "Kjemiker på vei"

Konseptet «Kjemiker på vei» kan også benyttes ved blant annet vurdering av avfallstype, opprydding, analyser og opplæring.

Ved større mengder avfallstyper eller komplekse avfallstyper, er det viktig å kontakte Norsk Gjenvinning i forkant for vurdering av best mulig løsning (HMS, kvalitet, sluttdisponering og pris).

Tekniske spesifikasjoner:

 • ADR suge- og spylebiler 
 • ADR biler for stykkgods
 • Mobile avvanningscontainere for olje/vann
 • Miljøstasjoner, palletanker
 • Kundetilpasset innsamlingsutstyr og absorbenter
 • Mobil rådgivningstjeneste
 • Væsketette containere
 • Kjemikere

Bruksområder:

 • Miljøstasjoner
 • Bilbransjen
 • Flyplasser
 • Marinaer  
 • Havneterminaler
 • Skipstrafikk  
 • Industrien
 • Byggeplasser (bygg, vei og jernbane)
 • Forurenset grunn
 • Kraftverk
 • Offshore avfall
 • Andre "Farlig Avfalls"-aktører

Nr.: TK-14
Laget av: eriari
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 07
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner