Favicon files not found

Rørfornyelse

Industri - Foto: Marius Wallin

Rørfornyelse er et kostnadseffektivt og miljøriktig alternativ til å bytte gamle rør. Ofte er det drikkevannsledninger og kloakkrør dette kan være svært aktuelt for.

Måte vi gjør dette på er at vi kartlegger tilstanden på de gamle rørene, finner brudd etc. før vi enkelt og greit trekker nye rør på innsiden av de gamle.

Fordelene med rørfornying kan være:

  • Man slipper graving og større inngrep i infrastruktur
  • Kostnadsbesparende
  • Miljøriktig
  • Kvalitetsmessig like bra som dyrere alternativ

Bruksområder:

  • Næringseiendommer
  • Privatboliger
  • Borettslag
  • Bygårder
  • Nybygg og rehabilitering

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner