Rengjøring fettutskillere

Manglede tømming av fettutskillere kan medføre tetting av private og offentlige avløpsrør. Dette kan gi store ekstra omkostninger som følge av tilbakeslag av kloakk. Konsekvensene kan i ytterste konsekvens være at virksomheten må stenge. Det kan også medføre at kommunen krever å få dekket ekstra kostnader for ekstra vedlikehold av kommunalt avløpsnett.

Krav til tømmehyppighet er fastsatt i NS EN 1825, og det vil si at fettutskilleren skal tømmes når 15% av det totale våtvolum utgjør fett. Ellers så gjelder kommunale forskrifter for tømmehyppighet, de kan variere fra ingen krav til tømming hver måned. Det er viktig å sjekke hva som gjelder i din kommune. Norsk Gjenvinning kan tilby fast tømming og kontroll i rutekjøring til fast pris og leverer dette til godkjent behandlingsanlegg.

Laget av: eriari
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner