Sandfang og oljeutskillere

Vi har drevet med oljeutskillere siden midten av 1960-tallet, mens sandfang startet tidlig på 70-tallet. Vi har i dag flere enheter fordelt rundt omkring i landet som er godt egnet til slike oppdrag.

Oljeutskillere:
Ved oljeutskillere blir det brukt skjemaer som forteller om hva som blir gjort med oljeutskilleren (kontrollpunkter) samtidig som det gis et inntrykk av hvordan utskilleren fungerer. Oljeholdig vann og slam deklareres på hvert sitt deklarasjonsskjema. Vi har eget mottak for avfallet. Vi kan også utføre visuell kontroll av oljeutskilleren, i henhold til forskriften. Våre mannskaper er kurset for denne type arbeid.

Krav til rapportering kan variere fra kommune til kommune. Vi bistår med nødvendig dokumentasjon både til kommune og til den som eier oljeutskilleren. 

Sandfang:
Vi har utstyr som er godt egnet til tømming og rengjøring av sandfang. Vi står også for mottak av slammet. Vi har spesialtilpasset utstyr inkludert koordinatdokumentasjon ved tømming av sandfang i funksjonskontrakter for veivedlikehold. 

Tekniske spesifikasjoner:

 • Suge- og spylebiler
 • Biler med flere kammer på bilen, skille mellom slam og vann/olje
 • Måleapparat for gass
 • Mottaksanlegg for farlig avfall (bl.a. slam og olje)
 • Avvanning av slam
 • Prøvetaking av utløpsvannet inkludert analysering
 • Justering og vedlikehold
 • Rapportering til myndighetene

Bruksområder:

 • Rørleggere
 • Bilverksteder/bensinstasjoner
 • Entreprenører
 • Kommuner
 • Eiendomsbesittere

Nr.: TK-19
Laget av: eriari
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 08
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner