Spyling og rensing av rør

Vi har fra midten av 1960-tallet utført forskjellige type tjenester innenfor kommunal sektor. Det er innenfor dette området den døgnbetjente vakttelefonen er mest benyttet. Vi har flere kommunale kontrakter med tømming av septiktanker hos privatpersoner.


Tjenester vi kan utføre er:

 • Tømming av septiktanker
 • Slamhåndtering
 • Askehåndtering fra varmesentraler
 • Spyling av tette avløp
 • Rørinspeksjon med stakekamera
 • Tining av frosne rør
 • Rensing av rør med “pluggkjøring”
 • Tømming av gatesluk, sandfang etc
 • Kutting av røtter i rør
 • Påvising av rørtraséer
 • Rengjøring av større rør og kulverter
 • Spyling av vannrør før rehabilitering
 • Spyling av større rør og kulverter
 • Pumping av store mengder slam med stor høydeforskjell og lange distanser

Tekniske spesifikasjoner:

 • Kombibiler sug/spyl og slamsugere
 • Tankkapasitet opptil 10 m3 slam
 • Vanntank opptil 10 m3
 • Høytrykk opptil 500 liter/200 bar
 • Spyleslange 1” 150 m (lengre ved behov)
 • Sugeslange 3” 50 m (lengre ved behov)
 • Sugeslange 4” 25 m (lengre ved behov)
 • Sugeslange 5” 15 m (lengre ved behov)
 • En del biler utstyrt med sugearm og vridbar spyletrommel
 • Diverse spyledyser (standard)

Bruksområder:

 • Parkeringshus/kjellere; tømming sandfang etc.
 • Bygårder, spyling og rengjøring
 • Næringseiendommer; spyling og rengjøring
 • Tømming av fettutskillere
 • Jernbane/sporveier; tømming/ rengjøring sandfang og rørnett etc.
 • Tining av frosne rør
 • Bygg- og anleggsprosjekter

Laget av: eriari
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner