Miljøsafe™

Foto: Medarbeider i oppbevaringsskap for farlig avfall -  Miljøsafe - Norsk Gjenvinning

"Nå sover jeg godt om natten, alt er forsvarlig lagret og sikret. Helt avgjørende for oss med vårt HMS-fokus."

I de fleste virksomheter oppstår det farlig avfall og det er strenge regler knyttet til hvordan dette skal lagres og håndteres. Det er bl.a Forurensningsloven som definerer disse kravene, og konsekvensen av brudd kan være store.

Mangel på kunnskap eller at det er krevende å få alle til å følge de anvisninger som er gitt, er vanlige årsaker til at ting ikke er som det skal.

Miljøsafe™ ivaretar alle behov for en sikker og enkel løsning for farlig avfall

Vi har laget en sikker løsning for lagring og håndtering av farlig avfall. Miljøsafe™ er et skap som leveres i fire størrelser ferdig innredet i forhold til ulike bransjers behov.

Elementer i Miljøsafe™ er:

  • Ferdig innredet skap med fat og beholdere
  • Brannslukkingsapparat i tak
  • Avrenningskar som hindrer avrenning
  • Låsbart for å ivareta kravene til sikkerhet
  • Lomme for dokumentasjon
  • Merket iht. forskrift
  • Opplæring/miljøkurs
  • Perm med all nødvendig dokumentasjon

Når du inngår en avtale om Miljøsafe™ får du en fast pris pr. år som inkluderer installasjon, opplæring og årlig service.

Henting av farlig avfall skjer til avtalt tid eller ved bestilling.

 

Vi tilbyr Miljøsafe™ i 4 ulike størrelser: 1,6 m³, 5 m³, 9 m³ og 11 m³

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner