Renovasjon

Diverse fra Marion Haslien

Vi er kommunens forlengede arm.

Vi er kommunens forlengede arm og gjennomfører oppdrag basert på de forutsetninger og krav som er definert i den enkelte kontrakt.

Totalleverandør som vokser – mer enn 50 renovasjonskontrakter

Norsk Gjenvinning er totalleverandør av renovasjonstjenester i det kommunale markedet. Vi har kontrakter fordelt over hele landet og fremstår som en ledende aktør på dette området. Vi utfører oppdrag for kommunal sektor basert både på både korte og langsiktige kontrakter.

Integrerte renovasjonskontrakter

Vår styrke er integrerte renovasjonskontrakter som omfatter mange enkeltelementer som sys sammen til en totalløsning. I praksis betyr det at vi kan ta hånd om alle oppgaver i verdikjeden knyttet til renovasjon, fra innsamling til sluttdisponering.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner