Favicon files not found

Drivstoffilter, med og uten metall

Car mechanic replace the fuel filter

Drivstoffiltre er laget av papp/papir og/eller metall, og filtrene er belagt med drivstoff. Metaller materialgjenvinnes, mens drivstoff og filtermasse energigjenvinnes.

SAP: 70230633 Drivstoffilter, med og uten metall

Skal inneholde:

  • Drivstoffiltre, med og uten metall

Skal ikke inneholde:

  • Oljeholdige innsats- og industrifiltre
  • Oljefiltre med lukket metallkappe

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Drivstoffilter kvernes slik at metaller, filterpapir og drivstoff kan separeres. 

Drivstoff og filtermasse forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall.

Gjenvinning:

Metaller materialgjenvinnes, mens drivstoff og filtermasse energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom ulike filtre er blandet, vil dette kreve omemballering og påløpte kostnader for sorteringsarbeidet, samt kostnader for emballasjen som kreves.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

SAP: 70230633
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 16.02.2022
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner