Informasjonsprogram for våre kunder

Illustrasjonsfoto: Person leser Informasjonsbrosjyrer fra NG

Behov for informasjon er avgjørende for å sikre en vellykket avfallshåndtering.

For å lykkes med de målsettingene man setter seg knyttet både til økonomi og miljø kreves det at alle er lojale mot den løsningen man har valgt. Det er avgjørende at man når ut med god informasjon til alle brukere og kanskje også på flere språk. Det skal informeres om hvordan man sorterer avfallet og ikke minst skape forståelse for hvorfor.  

Vi har løsningen som kan tilpasses hver enkelt kunde

Vi har tatt behovet for informasjon og forståelse på alvor og laget et helhetlig system som dekker behovet fra der avfallet oppstår til endestasjon. 

Merking av utstyret
Alle containere og beholdere er tydelig merket med både symbol og tekst som forteller hvilke avfallstype som skal kastes. Dette gjelder fra den minste beholder til den største container. Merkingen kan være på flere språk. 

Informasjonsfolder og plakat
En viktig del av informasjonspakken er en folder til alle brukerne som beskriver med både tekst og symboler hvordan avfallsløsningen er lagt opp og skal fungere. Tilsvarende budskap finnes også på laminert plakat i ulike størrelser for oppslag på vegg. Alt materiellet leveres med kundens profil og eget budskap.   

Vi har ferdige maler som enkelt tilpasses den enkelte kunde. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner